GDG “The Big Little Book of Egg Designs”, How do I do what I do…. Workshop by Johanna Ans

 

The Big Little Book og Egg Design

The Big Little Book of Egg Design, Maria Wedel & Johanna Ans

Today I would like to work with you on some color and drawing techniques that I use… some pretty simple, others more detailed. I colored in GDG “The Big Little Book of Egg Designs, but you can do what I do in any book you like, or on every page that you have printed.

Vandaag wil ik graag met jullie aan het werk met verschillende kleur- en tekentechnieken die ik gebruik… sommige lekker simpel, andere juist meer gedetailleerd. Ik heb gekleurd in het Mini GDG boek, “The Big Little Book of Egg Designs”, maar je kan dit natuurlijk toepassen in elk boek naar jou keuze, of op een uitgeprinte plaat.

What shall I show you today?.. I made a video to show you quickly what I will try to explain to you step by step-for inspiration, or just to try it yourself..

Wat wil ik doen vandaag… ik heb een video gemaakt om jullie even snel te laten zien wat ik jullie wil gaan proberen uit te leggen, ter inspiratie,of om zelf uit te proberen..

What shall I use today?…. I chose to use some cheaper materials, so that you can all see that what I always say is true; that it is the hand that makes the art, not the materials! and I will use them together, so it will be Mixed Media…

Wat ga ik gebruiken vandaag… ik heb gekozen juist voor het wat goedkopere materiaal, zo dat jullie kunnen zien wat ik bedoel met mijn befaamde uitspraak…. Het is de hand die de kunst maakt, niet het materiaal… dat dit ook zo is! En lekker met en door elkaar gebruiken, een Mixed Media dus…
20160402_132136-1
You can use whatever you like to color with… I chose all “wet” materials today; alcoholmarkers, glitterpens, metallic brush points, Tombow Playcolor 2 ( thick & thin point), Sakura Micron Pens and my Uni-ball Signo (white gelpen). Let’s start with the first egg to color……

Je kan natuurlijk gebruiken wat jij het fijnste vind…vandaag heb ik gekozen voor de “natte” materialen, alcoholmarkers, glitterpennen, metallic penseelstiften, dubbele punt stiften van TomBow, een tekenpen van Sakura Micron en een witte gelpen, Uni-ball Signo. Laten we maar eens beginnen om het eerste ei in te gaan kleuren.

BLBOED MW-JH 70 (1) BLBOED MW-JH 70 (4) BLBOED MW-JH 70 (7)
I chose some calm colored alcoholmarkers; warm grey, grey, cream, red-brown and black. I wanted to make the “break lines” black. The look is hard, but I knew that I wanted to do something with it… to smooth the hardness…

Ik heb gekozen voor rustige kleuren van de alcoholmarkers, warm grijs, grijs, crème, roodbruin en zwart.Ik wilde de “breeklijnen” zwart hebben, omdat ik van tevoren natuurlijk al wist dat ik iets ging doen om ze te verzachten.
20160402_141143    20160402_141152

With the Micron pen, I stippled in the white lines that I left in the drawing, on the black lines I made dots with the white gelpen. That makes a difference…. a small difference, it gives your work just that little bit extra…

Met de Micron pen, heb ik in de witte lijnen die open zijn gebleven, gestippeld. Op de zwarte lijnen heb ik dikke stippels gemaakt met de witte gelpen. Het maakt een verschil… een klein verschil weliswaar, maar het geeft je werk net dat ietsje meer.

The next egg I started to color with the markers, quick and easy, so there will be dark and light colors separately. First I used the colors that I like, and then I filled in with the black marker.

Het volgende ei begin ik met in te kleuren, snel en makkelijk, zodat er daardoor vanzelf ook lichte en donkere plekken ontstaan. Eerst de kleuren die ik leuk vind, daarna invullen met de zwarte marker.
BLBOED MW-JH 71 (1) BLBOED MW-JH 71 (2)
Have you ever thought about this idea; to doodle your colored work, after you have colored it? No? Then maybe when you see this, you will try it sometime…because this will also give a very nice result, and the black pen will glide very nice and smooth over your colored ink!

Heb je er ooit aan gedacht om te gaan doodlen / tekenen over je ingekleurde werk? Niet? Misschien als je dit ziet dat je denkt, hey, dat ga ik ook eens doen… het geeft namelijk een heel leuk resultaat enje zwarte en glijd heerlijk over de gekleurde inkt.

20160402_141113 20160402_141120 20160402_141126

I used the black pen and the white gelpen alternately, and the result is just gorgeous…from an simple and easy to color egg, to a beautiful artpiece!

Om de beurt heb ik getekend met de zwarte tekenpen en de witte gelpen, en het resultaat is toch gewoon geweldig… van een eenvoudig en makkelijk te kleuren ei, naar een prachtig kunstwerkje!
BLBOED MW-JH 71 (6)

Let’s go up a level … do some more detailed colorwork, some pointillism and some Aboriginal Art.…mixed with some doodling-but first, we start with coloring our flower…these are big spaces to color, so the quickest way is with the alcoholmarkers… I went for nice and bright colors, because I want the coloring to feel like springtime!

Maar we gaan een stapje verder, een level hoger ok? Iets meer detail… wat pointillisme (stippelen) en wat Abriginal Art (dots zetten)…gemixed met wat doodelen… maar eerst beginnen we weer met het inkleuren van je plaat… grote vlakken om in te kleuren, dus dat gaat snel met je alcoholmarkers. Ik ga voor vrolijke en heldere kleuren, ik wil een lentegevoel.

BLBOED MW-JH 73 (2) BLBOED MW-JH 73 (6)
But now… let’s do some pointillism or ‘stippling’ as some people call it. With pointillism you make dots with your pen, marker, gelpen, whatever you like, and how ever you like…. you can use every size of point. You don’t have to leave a space between the dots, because that is what the technique is…. the more you dot, the darker the space will be… this is also a way of shading in your colored work! I used one color, two different sizes of points….with the Tombow Playcolor 2.

Maar dan… laten we ons eens wagen aan pointillisme… puntjes zetten…stippelen. Met pointillisme maak je stippeltjes met je pen, stift, marker, wat je ook maar fijn vind om mee te werken… iedere maat punt is geschikt. Er hoeft niet opgelet te worden waar je je stippeltjes zet, juist doordat ze elkaar raken krijg je donkerdere en lichtere plekken, geschikt dus ook om te schaduwen. Ik heb steeds 1 kleur gebruikt, maar twee diktes van de Tombow Playcolor, de dikke en de dunne punt dus.
20160402_140820 20160402_140949 BLBOED MW-JH 73 (8)

Looks nice, doesn’t it? And now we will try to do some Aboriginal Art. It’s also about dots, but with this art, you do have to look where you put your dots… they can have different sizes…next to each other…against each other but NOT over each other. That’s the difference between Pointillism and Aboriginal Art. But it is possible to do, believe me…. I found it easy to do, by just using my white Signo…

Dat ziet er toch erg leuk uit of niet dan? En nu gaan we ons wagen aan wat Aboriginal Art. Gaat ook om stippeltjes zetten, maar bij deze kunstvorm is het van belang waar je je dots zet. Ze mogen verschillende maten hebben, naast elkaar, tegen elkaar maar juist NIET over elkaar, dat is het wezenlijke verschil tussen pointillisme en Aboriginal Art
20160402_140833 20160402_140940 BLBOED MW-JH 73 (11)

It’s almost like decorating a cake, but I can do this better than decorate cakes, lol! The next step is also like Aboriginal Art, but I used colors: my Glitterpens, and the metallic brushpens. Brushpens are great for this work, because it is easy to make really tiny dots and also bigger dots.

Het is net of je een cakeje aan het versieren bent, maar dit kan ik dan toch weer beter dan cakejes versieren hoor, hahaha. We gaan een stapje verder met de Aboriginal Art, maar nu in kleur. Ik gebruik daarvoor de Bruynzeel Glitterpens en Bruynzeel Metallic Brushpens. Werkt perfect met de penseelstiften, omdat je daar heel makkelijk, super kleine stippen mee kunt zetten, maar dus ook de dikkere, door wat harder op je punt te drukken.
20160402_140857 20160402_140932 BLBOED MW-JH 73 (12)

And to finish this coloring, I did a tiny mini doodle in the light lilac flowers, with a lilac fineliner point

En om deze kleurplaat af te maken doe ik nog een inie minie doodle in de lila bloemen, met de lila fijnlijner punt van de Tombowstift.
20160402_140927 BLBOED MW-JH 73 (13)

Hey guys, I think that we just made real coloring art, called Fusion Art, because we used different techniques in one coloring!don’t you agree when you look at your coloring too? Because I do! We will go on with the last egg for this workshop, I want to do some coloring, and drawing, and coloring…and see where it goes…are you gonna join me?

En jongens, ik denk dat we net echte “kleurkunst” hebben gemaakt, Fusion Art, zo heet dat wanneer je verschillende technieken gebruikt in 1 plaat, denk jij zo niet over je werk? Want ik doe dat dus wel! We gaan beginnen aan het laatste ei voor deze workshop, wat kleuren, wat tekenen, nog wat kleuren… en  ik zie wel waar de weg naar toe gaat… gaan jullie met me mee?
BLBOED MW-JH 72 (1) BLBOED MW-JH 72 (2)20160402_142628
It is a really nice egg to color…feel free to color it the way you usually do. I do like to do that too sometimes, but as an artist, most of the time, I need to do something extra…not because I don’t like the original drawing, it’s just in me, my innerchild calls me…come on Johanna, let’s go and make it fit with us! And that’s just what I do…. I save all my work, my drawings and my colored work in big books… And I like to see ME in the books… together with the artist who did the drawing…. And of course, I do not color the way I do in this workshop always….not at all…

Het is zo al een heel leuk ei om in te kleuren… als je houd van de gebruikelijke manier van inkleuren. Ik hou daar ook van, maar meestal, als tekenaar, moet ik iets extra’s doen… niet omdat ik niet van de originele tekening hou, het zit gewoon in mij, het is mijn innerlijke kind wat roept, kom op Ans, laten we dat eens passend maken bij ons!En dat is dan precies wat ik doe… ik bewaar ook al mijn werk, mijn tekeningen, mijn ingekleurde werk, keurig opgeborgen in dikke mappen. En ik hou er nu eenmaal van MIJ te zien in de boeken, samen met de artiest die de tekening maakte. En natuurlijk, ik kleur niet altijd op de manier zoals ik het jullie nu in de workshop laat zien…geheel niet…
20160402_142644 20160402_142808 20160402_142846
It’s all about small circles… if you put your pen in the black lines of the drawing, then you will not see the beginning / end of your circles…just a hint… and then, start coloring….

Het draait allemaal om cirkeltjes…. als je je pen aanzet in de zwarte lijnen van de tekening, dan zie je geen begin of einde van jouw cirkeltjes… gewoon een tip…. en dan, kleuren maar….
BLBOED MW-JH 72 (4) BLBOED MW-JH 72 (5) BLBOED MW-JH 72 (9)

But Johanna would not be Johanna if she didn’t do something strange again… I used the wide point of my alcoholmarkers, to shade the purple big spaces, and to fill in the open spaces… just a little different…

Maar Anske is Ans niet als ze weer niet iets aparts doet… Ik gebruik de brede punt van de marker om scahduwlijnen te maken in de paarse vlakken, maar ook om de witte vlakken op te vullen…maar dan net iets anders…
BLBOED MW-JH 72 (11) BLBOED MW-JH 72 (12) BLBOED MW-JH 72 (13)-lines

A white gelpen detail in the “eyes and the mouth” of the egg, doodle in the open space, and then finish coloring… I really like the result…do you?

Een klein detail in de “ogen en de mond” van het ei met de witte gelpen, doodle de open ruimte in en dan het laatste stukje inkleuren. Ik ben blij met het resultaat, jij ook met het jouwe?
BLBOED MW-JH 72 (14)

So, that will be it for today, next time I will do a workshop in the big sister book, GDG Little Big Book of Egg Designs-there are different sizes of eggs, I will color and draw with you again if you like…

Zo, dat was het voor vandaag, de volgende keer doe ik een workshop in mijn grote zus, GDG Little Big Book of Egg Designs, dan kleur en teken ik opnieuw met jullie als jullie dat leuk vinden…

The Big Little Book of Egg Designs: Adult Coloring Book : 101 single page big eggs to color in a Pocket size book
101 single page big decorated eggs to color and have fun with, So here is my big little book of Egg designs….remember it does not have to be Easter,to have fun times with eggs, Eggtime is any time !!!

Click on pic to shop now !

Your blogger Johanna Ans & team Global Doodle Gems

Kleurvolwassen.nl Copyright  ©

Een gedachte over “GDG “The Big Little Book of Egg Designs”, How do I do what I do…. Workshop by Johanna Ans

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s