GDG Workshop deel 1 MrEnd “Hoe teken ik mijn eigen MrEnd”

GDG Workshop: “How to draw your own MrEnd”

To remind you, which book it is…I first show you the cover spread and of course the flip through….
Om jullie geheugen even op te frissen… eerst de coverspread  en de binnenkant van het boek….

Geometry Flow-MrEnd

As you can see, there are white pages between the drawings. Thats for make your own MrEnd drawing. But how will you start? Its the first time for me too. I picked this picture to be my “guide line”. I start with my pens on paper, so the lines will be clear for you. The paper is fine to draw with pencil and to rub out your lines, if you will be more secure to draw with pencil.
Zoals je ziet, zit er tussen iedere tekening een blanco pagina. Daar kun je je eigen MrEnd tekening op maken. Maar hoe start je dan? Voor mij is dit ook voor het eerst. Ik heb deze tekening gekozen als mijn “gids”. Ik ga gelijk met pen aan de slag, om duidelijke foto’s voor jullie te maken. Het papier laat zich prima uitgummen, als je eerst voor jou zekerheid met potlood wil beginnen.


img717
As you can see, its a very difficult drawing, but there are a lot of “clear and straight” lines in it…. I just started with the eyes, I just “use” the lines that I want to, so it will become “your” eyes! I really don’t have any idea, of what it’s gonna become…. it will surprise me too!
Zoals je ziet, is het best een ingewikkelde tekening, maar er zijn veel “duidelijke en rechte” lijnen in…. Ik ben gewoon begonnen met de ogen, ik “gebruik” alleen de lijnen die ik wil, zo dat het “mijn” ogen gaan worden! Ik heb zelf nog geen enkel idee van wat het gaat worden, ik laat me dus ook verrassen!
img715
It has already ears, so it could become an animal, and yes, those lines are under my blank page, you just have to look good, and follow them… and of course you need a little imagination…..
Het heeft al oren, dus het kan een dier gaan worden, en ja, deze lijnen staan echt onder mijn blanco pagina, je moet goed kijken en ze volgen…. en natuurlijk is een beetje eigen fantasie ook niet onbelangrijk….
img718 img719

Some patterns I take over exactly as they are, others I only use the outlines… It looks like an owl or something, just follow more lines…
Sommige patronen neem ik precies over, van andere neem ik alleen de buitenlijnen mee… Het lijkt wel op een uil of zoiets, ik volg gewoon meer lijnen...
img720 img721
Or is it gonna become a cat… a BatCat, because of the wings. It might be, because I love to draw cats, did it a lot, so it might be that my imagination “sees” the cat in this lines…
Of word het een kat… een BatCat, door de vleermuisvleugels. Zou zomaar kunnen want ik hou van katten tekenen, deed dat vaker, dus het zou kunnen dat mijn fantasie daar vanzelf op aanstuurd, omdat ik de kat al “zie” in de lijnen…
img722
Because I want my drawing be a little as MrEnds drawing, I made shades real black, dark spaces, it gives the drawing something mystical I believe. Normally I give the colorist more open spaces, but it fits in this drawing!
Omdat ik wil dat mijn tekening toch weg heeft van die van MrEnd, heb ik ook gekozen voor zwarte schaduwen, of ingekleurde vlakken, het geeft de tekening iets mysterieus vind ik. Normaal doe ik dat niet makkelijk, maar het past gewoon in deze tekening!

And this is the end result! I am very happy with it, and I am sure, I will do this again, because it learns me also about the way of drawing what MrEnd does… I”feel” his energy, his lines, when I use them…and that was a good feeling! I hope MrEnd will like my drawing too!
En dit is dan het eindresultaat. Ik ben er erg blij mee en weet zeker, dat ik dit vaker ga doen, het leert me namelijk ook over de manier van tekenen van MrEnd… Ik “voel” zijn energie, zijn lijnen, wanneer ik die gebruik… en dat was een heerlijk gevoel. Ik hoop dat MrEnd mijn tekening ook leuk vind!

Freebee “BatCat” drawn by Johanna Ans
colorchallenge.1
I asked some colorists if they would like to color my piece, and I am really happy that there were some volunteers. Look what they did to my drawing!
Ik heb gevraagd om vrijwillgers die graag deze plaat voor mij in wilde kleuren, en gelukkig waren die er. Kijk wat zij van deze kleurplaat hebben gemaakt!

Lilan Chen, Caran d’Ache Luminance
super-0 super-1 super-2 super-3 super-4 super-5 super-6 super-7 super-8 super-9
Debbie Lai
(Superman Cat)
AE 01 AE 02 AE 03 AE 04 AE 05 AE 06 AE 07 AE 08 AE 09 AE 10
Laurence Roucou

Laurence Roucou

Johanna Ans Spectrum Noir markers and Sakura Metallic Gold (BatCat)
img727 img728
img729 img730

Véro Pignot (she named it Jedi Cat – Super Cat)
johanna.1 johanna.2
johanna.3 johanna.4

johanna final 2
Elisabeth Delhaye
IMG_0324 IMG_0327 IMG_0330 IMG_0332 IMG_0334

 Amandine Cyrill
1 2
3 4
5

To help you guys, we give you the original drawing that I used to make my “BatCat”, so feel free to print and try it yourself. Next week there will be also a workshop “How to color MrEnd drawing”, so it might help you to see that it looks less difficult than it is! Have a lot of fun trying this experience… Please print them both, put them together and look yourself how I used the Lines of MrEnd to draw my BatCat
Om jullie te helpen, krijg je van ons een originele tekening van MrEnd. Je kunt het dan zelf eens uitproberen hoe leuk dit is. Volgende week volgt ook een workshop “Hoe kleur je een tekening van MrEnd in”, met als doel jullie te laten zien dat het minder moeilijk is dan het lijkt. Heb in ieder geval veel plezier met het uitproberen van dit experiment! Print beiden freebees en leg ze op elkaar zodat duidelijk word hoe ik de lijnen van MrEnd heb gebruikt

Part 3 “Good Fellas” number 10, Therianthropy freebee from MrEnd
Mr.End

 

Geometry Flow: Global Doodle Gems presents Geometry Flow by Mr. End
Coloring book by Mr. End, Global Doodle Gems presents Geometry Flow by Mr. End, a new concept of coloring with added tracing possibilities to expand your experience and offer you creative possibilities beyond just coloring….. this book is divided in 3 collections of 12 pieces first collection is Voice of the Feminine Spirit, the second collection is the 12 signs in the Horoscope and finally the Goodfellas collection… prepare yourself for an epic coloring journey into the universe of Geometry Flow …  Click on pic to shop now !

Thanks colorists, to help me out, thanks Debbie for being a translator for MrEnd

Johanna Ans, and team Global Doodle Gems voor Kleurvolwassen.nl

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s