GDG Cat Gems, individueel boek, voorproefje, illustrator Johanna Ans

GDG “Cat Gems”, individual Johanna Ans

I want to give you a preview from my upcoming book GDG “Cat Gems….  I asked Peggy Sue Karunding, from the he Netherlands, to color some of my drawings…because I want to know how others think about the coloring..
These gorgeous colorings,  will become on the cover of my first individual book. I am so proud of these… can’t believe I draw these, very excited of what they became!

Ik wil jullie alvast een kijkje geven in mijn binnenkort uit te geven kleurboek van Global Doodle Gems, genaamd “Cat Gems”. Ik heb Peggy Sue Karunding gevraagd of zij wat platen voor mij wilde inkleuren, gewoon omdat ik ook wil weten hoe anderen mijn platen ervaren.
Deze prachtige ingekleurde platen  zullen de voorkant van mijn boek gaan versieren! Ik ben er zo trots op… ik kan bijna niet geloven dat ik dit heb getekend, ben dan ook erg enthousiast over het resultaat.

“Big Fellow”                                                       “Big Lady Cat”

Johanna Ans=Peggy Sue- Big FellowJohanna Ans-Peggy Sue- Big Lady Cat


And look, how gorgeous they become on the cover, made by Maria Wedel. And 1 of my other drawings as a background, the word CAT in many languages, just fits *damn*  good. The color of the text, is exactly the same color as the eyes in “Big Fellow”. What a detail-work you think of Maria, THANK YOU!!! O my gosh, it is really gonna happen…I made an adult Cats coloring book!

En kijk nou, hoe gaaf die staan op de cover, gemaakt door Maria Wedel. En 1 van mijn kleurplaten als achtergrond, het woord Kat in vele talen, staat er *verrekte* goed bij. De kleur van de tekst is precies de gele kleur van de ogen van “Big Fellow”. Geweldig hoe Maria ook echt naar de details kijkt, DANK JE!!! O mijn God, het gaat nu echt gebeuren… ik heb een katten kleurboek voor volwassenen gemaakt!

Final coverspread

I had another friend to color for me, from my Dutch Color Team, Carla den Otter, who did the same set…with an extra “biggie”, the 3rd in line of the Big Cats. They are also great to see. 

Ik had nog een vriendin die voor mij inkleurde, van mijn Nederlandse kleurteam, Carla den Otter, die dezelfde platen mocht inkleuren… met een extra “dikkerd”, de derde in de serie van de Big Cats. Die zien er gewoon ook prachtig uit.

“Big Lady Cat”                                                          “Big Fellow”
Carla den Otter (1) Carla den Otter (2)

“Harley Catison”, done with promarkers

SONY DSC

Carla den Otter / Harley Catison/ Johanna Ans

And what about this coloring, from colleague artist  Emy van Schaik, which an exception she made for me  to color a sheet for me for volume 13. This drawing is so special for me that it has to be in “Cat Gems”, its a tribute to my deceased parents and my deceased son Nick. I am very proud that Emy would do this for me, because gorgeous it is!

En dan collega illustrator Emy van Schaik, die een uitzondering heeft gemaakt voor mij, een plaat in te kleuren die in Volume 13 komt, maar voor mij zo bijzonder is, dat deze tekening beslist moest worden opgenomen in mijn “Cat Gems”, omdat het een eerbetoon is aan mijn overleden ouders en overleden zoon Nick.  Ik ben erg trots dat Emy dit voor mij heeft willen doen, want prachtig is die!
Emy van Schaik
And than that wunderfull Team Taiwan, who did a lot of gorgeous coloring for my book. I have to thank them for there great work, there time that they spend on my drawings. I will show you 2 pieces of them, because the rest will be all showed to you, when my book is really finished and in store!

En dan dat geweldige Team Taiwan, die heel veel prachtig werk hebben gekleurd voor mijn boek. Ik wil hen bedanken voor hun fantastische werk, voor de tijd die zij hebben gesprendeerd aan mijn tekeningen. Ik zal jullie er vast 2 laten zien, want de rest komt allemaal aan bod in het volgende blog, als mijn boek daadwerkelijk op de planken ligt.

我的感激之情是​​偉大的球隊台,為您的偉大的工作!

Colorist: Rover Hsiao
14sun and moon-rover
Colorist: Jenny Wei
24 into the flower_Jenny Wei-OK
Zo trots als een pauw…. a very proud and excited Johanna Ans

DEEL 2 PERSOONLIJK REVIEW

 

GDG “Cat Gems”, Johanna Ans, individuals

How do I write a review about my own book? That’s the question…because books from others, I start to look inside, color some drawings, test paper and materials… but now, it is my own book…that I do not have in my hands…not yet
So I will tell you about the process of making this book. Start with a small video of the cover, colored by my friend Peggy Sue Karunding

Hoe schrijf ik nu een review over mijn eigen boek? Dat is een goeie vraag… want boeken van een ander, die heb ik in handen, kijk ik door, kies platen uit om in te kleuren, test papier met verschillende materialen… maar nu, nu is het mijn eigen boek… wat ik niet in handen heb… nog niet. Dus ik denk dat ik jullie maar ga vertellen over het proces van het maken van mijn boek! Beginnen maar eens met de cover, die zo prachtig is ingekleurd door mijn vriendin Peggy Sue Karunding…

I became a member of the artist group of Global Doodle Gems about 4 months ago, it was very hot outside, and the first start I made to draw, was for the X-Mas books…it was not easy to do… so I started to draw my favorite animals…Cats, inspired by the 7 “monsters” I have around….. But there was something else with my first cat drawings, it was if I did not draw only by myself…. my parents and my son where with me from heaven….

Ik ben ongeveer een maand of 4 geleden toegetreden tot de Global Doodle Gems Artist Group, het was erg warm buiten, 37 graden, en de eerste opdracht die ik aannam, was tekenen voor kerst, dat viel nog niet mee! Dus begon ik met het tekenen van katten, geïnspireerd door de 7 “monsters” die hier rondlopen…. Maar daar was nog iets, bij de eerste tekeningen van mijn katten, had ik het gevoel dat ik niet alleen tekende… mijn ouders en mijn zoon waren erbij…als engelen…
love cats_wm
My first drawing after 30 years of not drawing! I was very surprised by myself…
This one will not be in GDG Cat Gems, but in GDG Volume 13, I signed up for that, before I started my own book.

Dit werd mijn eerste tekening na dat 30 jaar niet meer te hebben gedaan, niet gek dat ik verrast was toch? Deze komt niet in GDG Cat Gems, maar in GDG volume 13, daar had ik eerder voor ingetekend, voor ik aan mijn eigen boek begon.

Look how my book will become…. I am very proud of it.. I hope you like it too!

Kijk, zo gaat mijn boek eruit zien… ik ben er erg trots op… ik hoop dat jullie het ook mooi vinden!

It was a very emotional journey for me too, I made this book in the baddest time of my life, I lost myself, because of the damage in my head after a CVA in 2013, could not live with the new me I became, and there where some personal problems in my life, I had to deal with. But with the support of my best friend Annemieke, my kids who rather see me draw as color, my artist friends who I know from the colorgroups in the Netherlands, Maria our publisher, and not forget my team Dutchies and team Taiwan, who made my drawings alive with their gorgeous cclorings. Without them, it would be not as nice as it is!

Het was ook een emotionele reis voor mij, ik heb dit boek gemaakt in de slechtste periode van mijn leven, ik ben mezelf kwijtgeraakt, door een beschdiging in mijn hersenen na een CVA in 2013. Ik kon niet leven met de nieuwe “Ik” die ik was geworden. Dan nog wat heftige persoonlijke problemen, waar ik mee om moest leren gaan. Zonder de steun van mijn beste vriendin Annemieke, mijn kinderen, die me overigens liever zien tekenen dan kleuren, mijn collega artiesten die ik al kende van de Nederlandse kleurgroepen, Maria onze publisher en niet te vergeten mijn kleurteam Dutchies en Team Taiwan, die met veel plezier mijn tekeningen tot leven hebben gebracht met hun schitterende kleurtechnieken. Zonder hen, zou mijn boek niet zo mooi zijn geworden als dat het is! 

A video about the colorings from the Dutchies and Team Taiwan (all artists too), in a next blog I will show you all the Taiwan Colorings, one by one, with there names on it!

Een video impressie van al het ingekleurde werk, van het Nedrlandse en Taiwanese kleurteam (ook allemaal tekenaars!). In een volgend blog laat ik jullie alle tekeningen van Team Taiwan 1 voor 1 zien, met de juiste naam bij ieder plaat!

I am excited, proud, with my head in the clouds…. wait a couple of days, and my book will be in store! YIHAAAAAA!!!!

Ik ben nerveus, trots, met mijn hoofd in de wolken…. nog een paar dagen wachten, en mijn boek is in de winkel! YIHAAAAAAAA!

Johanna Ans, creator of GDG Cat Gems with special thanks to Maria

Mam, da nummer is vur jaw hè, da witte gu wel, ‘k kon ut nie loate… Hou van jullie pap, mam en Nicky

Nu te koop Amazon.de
Now for sale Amazon.com

Met dank aan Kleurvolwassen.nl voor het mogen delen van dit GDG Blog.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s